Hiển thị tất cả 7 kết quả

Blend

Robusta

Arabica

250g
500g
1kg
79.000 260.000 
Original

100%

Robusta

250g
500g
1kg
70.000 230.000 
Combo

Blend

Phin

500g
1kg
204.000 329.000 
Combo

Blend

Phin

500g
1kg
194.000 319.000 
Inox

Fog

Coffee

Black

Công Nghệ

Nhật bản

Bronze

Công Nghệ

Nhật bản